เชพเฟิร์ดสีขาว

 

 

 

 

Canilitanhandu

 

 

GUARDIAES DO CARACUDE

 

 

LOS TREES NARANJOS

 

 

 

C A F I B

 

 

CANIL BOA SORTE

 

U N I F I L A