"สุนัขสายเลือดเข้มข้นไม่จำเป็นต้องเลี้ยงอย่างดีก็เป็นสุนัขที่ดีได้ "

ประวัติสายพันธุ์ฟิล่าบราซิลเลียโร่ในประเทศไทย

สุนัขพันธุ์นี้แล้วว่าสุนัขพันธุ์ ฟิล่า บราซิลเลียโร

่ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมาจากสองแหล่งและจากแหล่งที่มาทั้งสองนี้ก็มาอยู่ประจำฟาร์มในประเทศไทยอยู่ด้วย

กันทั้งสองฟาร์มอันได้แก่คอก Fairtex Kennelเป็นฟิล่าที่นำเข้ามาจากทางอเมริกา และอีกแหล่งที่คอกUP FARM

เป็นฟิล่าที่มาจากทางแถบประเทศอเมริกาใต้และยุโรปอันได้แก่ประเทศ บราซิลและสเปนเพื่อเพาะพันธุ์สุนัขพันธุ์นี้อย่างสิ้นเชิงแล้ว

โดยเฉพาะฟิล่าที่คอกFairtexได้เลิกไปร่วมสิบกว่าปีที่แล้วส่วนคอก UPFARMเพิ่งจะเลิกลาไปได้สองถึงสามปีที่ผ่านมานี้เอง

จากการหยุดเพาะพันธุ์สุนัขพันธุ์ฟิล่าจากทั้งสองฟาร์มนี้ใช่ว่าสุนัขฟิล่าทั้งสองฟาร์มและสองแหล่งที่มาดังกล่าวนั้น

จะหยุดตามไปด้วย ในทางตรงข้าม..."ฟิล่า"ที่กระจัดกระจายและก็เติบใหญ่ไปสู่ผู้เลี้ยงทั้งหลายทั่วประเทศยังคงผสมพันธุ์และ

เจริญพันธุ์กันเป็นไปตามกฎแห่งการดำรงซึ่งเผ่าพันธุ์ของมันตามธรรมชาติอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง...

จนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้"ฟิล่า" จากทั้งสองฟาร์มแต่มาจากคนละแหล่งคนละที่กันก็ยังมีเลี้ยงกันอยู่ทั่วประเทศ.จึงเป็นที่มาของการเรียก

ชื่อฟิล่าที่มาจากทั้งสองฟาร์มนี้อย่างเข้าใจกันอย่างง่ายๆและสั้นๆว่า "ฟิล่าสายUP" และ "ฟิล่าสายแฟร์แท็กซ์"

แต่เนื่องจากการที่ฟิล่าจากคอกแฟร์แท็กซ์นั้นเขาได้เลิกเพาะพันธุ์ไปก่อนคอกยูพี ไปเกือบสิบปี ทำให้การพัฒนาสายพันธุ์ฟิล่าที่มา

จากทางอเมริกาในไทยนั้นต้องหยุดชงักลงและไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงนั้นยังมีคอกฟิล่าสายยุโรป

และอเมริกาใต้จากคอก UP FARM ที่กำลังมาแรงและได้พัฒนาสายพันธุ์ออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ชื่อเสียงฟิล่าที่มาจาก

คอกUP FARM หรือ"ฟิล่าสายยูพี"นั้นมาแรงและเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ในที่นี่เราขอกล่าวเฉพาะ

"ต้นสายพันธุ์ฟิล่า" ที่มาจากแถบประเทศ บราซิลและสเปนเจ้าของสายพันธุ์ที่นำเข้ามาในประเทศไทยคือคุณ Peter Windsheimer

ชาวเยอร์มัน แห่งคอก UP FARM ที่ตั้งอยู่ณ อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด


    คุณ ปีเตอร์ เขากล่าวว่า กว่า 40 ปี ที่เลี้ยงสุนัขมาก็มากมายหลายสายพันธุ์ แต่ก็ยังไม่รู้สึกรักและประทับใจในสุนัขพันธุ์ไหน

อย่างจริงจังถึงขนาดอยากเลี้ยงเพื่อผสมพันธุ์สักที จนกระทั่งเขาได้มาพบเห็นสุนัขพันธุ์ใหญ่(ในขณะนั้น) ในงานประกวดสุน

มาประกวด จนทราบชื่อว่า"สุนัขพันธุ์ฟิล่า บราซิลเลียโร่" ซึ่งถือกำเนิดมาจากประเทศบราซิล และเขาเฝ้าติดตามดูสุนัขพันธุ์นี้แทบ

จะทุกๆงานประกวด และในที่สุดคุณปีเตอร์เขาก็ตัดสินใจเลือก สุนัขพันธุ์ฟิล่า เพราะเป็นสุนัขที่มีเอกลักษณ์

และความสามารถลักษณะนิสัยที่มีอยู่เฉพาะตัวซึ่งเขาบอกว่าประทับใจมากและจากนั้นเขาได้เริ่มนำเข้ามาเลี้ยงและเพาะพันธุ์ฟิล่า

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากว่าสิบปีในเยอรมัน กับประสบการณ์ในการเพาะผสมพันธุ์สุนัขพันธุ์ฟิล่า เขาบอกว่าเขาประสบผลสำเร็จมา

แล้วอย่างงดงาม...จนกระทั่งมาในปี พ.ศ. 2534 เขาและภรรยา(ซึ่งเป็นคนไทย) ได้พากันมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทย และ

ด้วยความรักและประทับใจในสุนัขพันธุ์ฟิล่าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เขาจึงได้นำเข้าสุนัขพันธุ์ฟิล่า บราซิลเลียโร่เข้ามา

ในประเทศไทยเป็นเจ้าแรก โดยฟิล่าที่นำเข้ามาเป็นฟิล่าจากประเทศสเปน จากคอกที่เขาเห็นว่าดีที่สุดในแถบประเทศยุโรปและ

สามารถผลิตแชมป์โลกและแชมป์ตำแหน่งต่างๆ มาแล้วมากมาย โดยสุนัขที่คุณปีเตอร์ได้นำเข้ามาเป็นคู่แรกชื่อว่า

PIRANHA DE LOS TRESNARANJOS เป็นฟิล่าเพศผู้และ

ฟิล่าเพศเมียชื่อ OPALA DE LOS TRES NARANJOS 
      
         คุณ ปีเตอร์...ขณะฝึก LICEU

                      
  หลังจากที่นำเข้ามาในไทยแล้ว คุณปีเตอร์ได้ทดลองนำ PIRANHA

และ OPALA ออกสู่สายตาผู้คนในงานประกวดต่างๆ และปรากฏว่า

มีผู้สนใจติดต่อสอบถามและสั่งจองลูกของเจ้าสองตัวนี้กันเป็นจำนวนมาก  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาจึงได้เริ่มเพาะพันธุ์ฟิล่า อย่างจริงจัง

บนผืนแผ่นดินไทยอีกครั้ง และได้นำเข้าฟิล่าจากสายอื่นมาอีก สองตัวเพื่อสลับสายเลือด ฟิล่าที่นำเข้ามาใหม่ มาจากประเทศบราซิล

มีชื่อว่าJACA DA BOA SORTE เพศเมีย กับ LICEU DA BOA SORTE เพศผู้ และเพื่อเป็นการสลับสายเลือดของทั้งพ่อและ

แม่พันธุ์ฟิล่าที่นำเข้ามาก่อนนั้นสองคู่ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ฟิล่าให้ดียิ่งขึ้น ถัดมาอีกไม่นานเขาก็ได้นำเข้าฟิล่ามาเพิ่มอีกหนึ่งคู่จาก

ประเทศสเปนมีชื่อว่าYAM YAM DE LOS TRES NARANJOS เพศเมียกับ GUACHO DE LOS TRES NARANJOS เพศผู้ 
                              
                     
                      .

ผู้ชายในภาพคือMr. Jose Gomezคือเจ้าของ Lord...   


      "ต้นสายฟิล่า"...ที่คุณปีเตอร์นำเข้ามาเพาะพันธุ์ในไทยเพศเมียชื่อYAM YAM DE LOS TRES NARANJOS นับเป็นฟิล่า

Generation ที5ของฟิล่าที่มีชื่อเสียงที่สุดในบราซิลและเคยได้ตำแหน่งแชม์ของประเทศมีชื่อว่า"Lord"..

 


 
"ต้นสายฟิล่า"...สายแฟร์แท็กซ์

ตลอดระยะเวลาร่วมสิบกว่าปีในเมืองไทยที่ คุณปีเตอร์ได้ผสมเพาะพันธุ์ลูกๆฟิล่าออกจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจไปเลี้ยงทั่วประเทศ จากพ่อ

และแม่พันธุ์ฟิล่านำเข้าทั้งหกคู่ดังกล่าวแล้ว เขายังได้คัดเลือกลูกๆฟิล่า ตัวเด่นๆเก็บไว้เป็นพ่อและแม่พันธุ์ไว้ประจำฟาร์ม เพื่อพัฒนา

สายพันธุ์สืบต่อจากพ่อแม่พันธุ์ตัวนำเข้าทั้งสามคู่อย่างต่อเนื่องและเมื่อกาลเวลาได้ล่วงเลยไปด้วยวัยที่สูงขึ้น ประกอบกับที่เขาได้อิ่ม

ตัวจากการเพาะพันธุ์และเลี้ยงฟิล่าอย่างจริงจังมาตลอดค่อนชีวิต และเหตุด้วย ร่างกายที่กำลังเข้าสู่วัย...ต้องการอยากจะพักผ่อน

ที่ก่อนหน้านี้เขาได้ใช้เวลาเลี้ยงและเอาใจใส่ต่อการเพาะและเลี้ยงฟิล่าอย่างเต็มที่มานานนับสิบๆปี ทั้งที่เยอรมันและในเมืองไทย

จนตัวเองไม่มีเวลาปลีกตัวที่จะออกไปพักผ่อนกับภรรยาที่ไหนได้ อีกทั้งเขาเห็นว่ามีผู้สานต่อในเจตนาของเขาที่ต้องการเผยแพร่

สุนัขพันธุ.์ุ์นี้ในประเทศไทยแล้วหลายเจ้า โดยต่างก็นำฟิล่าตัวเด่นๆไปเพาะพันธุ์และทำคอกฟิล่ากันหลายต่อคอกแล้ว จนกระทั่งมาใน

ปี พ.ศ. 2545คุณปีเตอร์และภรรยาจึงได้ตัดสินใจหยุดและเลิกจากการทำคอกเพาะพันธุ์ฟิล่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ถึงแม้ปัจจุบันนี้เขา

และภรรยาได้หยุดและเลิกจากการทำคอก UP FARM แล้วใช่ว่าเขาจะหยุดเลี้ยงฟิล่าไปเลย เขายังคงมีฟิล่าเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนและเฝ้า

บ้านอยู่ด้วยกันถึง 5 ตัว  คุณปีเตอร์ถือได้ว่าเป็นผู้เลี้ยงฟิล่าและอยู่กับฟิล่ามานานเป็นสิบๆปี จนรู้จักนิสัยของสุนัขพันธุ์ ฟิล่า บราซิลเลียโร่

นี้เป็นอย่างดีรู้ซึ้งถึงนิสัยใจคอของสุนัขพันธํนี้และหากท่านอยากพูดคุยเรื่องสุนัขพันธุ์ฟิล่าฯอย่างรู้จริงและรู้ลึกแบบไม่มีการปิดบัง เชิญ 

โทร.คุยได้ที่ 0843-506132 หรือ 081-8761870 คุณปีเตอร์เขาฝากบอกมาว่าถ้าคุยเรื่อง"ฟิล่า"เขาเต็มใจเสมอ...Bodyguard Fila: by Paniti B.
  

   
 "ฟิล่า บราซิลเลียโร่...สุนัขที่มิใช่เป็นเพียงแค่...สุนัข"

ได้รับการเอื้อเฟื้อจาก"บอดี้การ์ดฟิล่า คุณปณิธิ บุญมา.............(กระบี่ฟิล่า ขอขอบคุณ..)