แม่พันธุ์

MIGHTYไมตี้แม่พันธุ์สีลายเสือทองเกิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550

ทายาทจากคอก HOGANFILA

พ่อ คอร์เซิล CORCEL II DA SERRA DOITAHANDU >>แม่ ฟูบู FABULA II DA SERRA DOITAHANDU

..........................KCTH B05100001-24220............................................................KCTHB05100005

 

...

ที่โฮแกนฟิล่า

.

วันแรกที่มาถึงเคเอฟฟาร์มกระบี่

....

ขณะอายุได้..6 เดือน พอดีบ พอดี...

....

......

 

 

. บริษัท เบสต์เพ็ทฟูดส์ จำกัด จัดจำหน่ายทั่วประเศ..."

อาคารกมลสุโกศล ชั้น 13 เลขที่ 317 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร.(ุ66)2-631-1303-5 Fax.(66)2-234-8058