พ่อพันธุ์

Just To Know เจ้าเสือน้อย พ่อพันธุ์สีลายเสือทอ

เป็นพ่อพันธุ์จากบางแสนฟิล่าของคุณประธาน คงแนวดี

เกิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2549สูง 75 ซม.น้ำหนัก 55 กก.

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2549 เป็นวันแรกที่เจ้าเสือน้อยถึงเค.เอฟ.ฟาร์ม กระบี่

โดยการบินไทยเที่ยวบิน TG 247

..

.......ใใใ

 

. บริษัท เบสต์เพ็ทฟูดส์ จำกัด จัดจำหน่ายทั่วประเศ...

" อาคารกมลสุโกศล ชั้น 13 เลขที่ 317 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร.(ุ66)2-631-1303-5 Fax.(66)2-234-8058