การเลือกซื้อลูกสุนัข

.........คนไทยส่วนใหญ่๋เลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนและเป็นเพื่อนปัจจุบันอาจเลี้ยงไว้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นขึ้นมาบ้างเพราะมี

ีสุนัขหลายๆพันธุ์หลายๆชนิดให้เราเลือกและตัดสินใจขึ้นอยู่ความเหมาะสมกับตัวเราและส่งแวดล้อมตลอดถึงงบประมาณที่จะใช้ในการ

เลี้ยงดูปัจจุบันมีฟาร์มเพราะเลี้ยงสุนัขหลายสายพันธุ์ุ์และมีสายพันธู์ุแท้ๆุ์ที่สั่งนำเข้าจากต่างประเทศที่เพาะเลี้ยงโดยตรงแต่ละสาย

พันธุ์เช่นหมาไทยหลังอานถิ่นกำเกิดก็คือประเทศไทย"ร็อทไวเลอร"์เป็นสุนัขพันธ์เก่าแก่สายเลือดของประเทศเยอรมันนีแท้ๆ และ

"อัลเซเชี่ยน" ซึ่งเป็นชื่อพันธุ์์ในอังกฤษที่บ้านเรารู้จักมักคุ้นกันดีและอีกชื่อคือ"เยอรมันเชพเพิร์ด"ถิ่นกำเนิดเดิมจริงๆก็คือ

ประเทศเยอรมันนี "บ๊อกเซอร์"ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกถิ่นกำเนิดเดิมก็คือประเทศเยอรมันนีเหมือนกัน "โดเบอร์แมน พินเชอร์"

เกิดขึ้นมาจากการผสมพันธุ์ของชาวเยอรมันนีที่ชื่อ หลุยส์ โดเบอร์แมน สุนัขเหล่านี้เป็นสุนัขที่มีชื่อเสียงโ่ด่งดัง

มาตั้งแต่อดีตคนไทยรู้จักกันดีแต่พอพูดถึงสุนัขสายพันธุ์ฟิล่าบราซิลเรโร่ถิ่นกำเนิดจากประเทศบราซิล"ปรากฎไม่คอยมีคนรู้จักผม

เองกว่าจำชื่อได้ต้องใช้เวลานานพอสมควรเพาะไม่คุ้นหูเลยและเมื่อดูประวัติแล้วเหมื่อนจะล่าสุดก็ว่าได้น

 

 

 

 

 

 

 

. บริษัท เบสต์เพ็ทฟูดส์ จำกัด จัดจำหน่ายทั่วประเทศ...

" อาคารกมลสุโกศล ชั้น 13 เลขที่ 317 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร.(ุ66)2-631-1303-5 Fax.(66)2-234-8058