.การเลี้ยงดูสุนัข

"""""""""""""" .ในการเลี้ยงดูสุนัขไม่ว่าพันธุ์แท้หรือพันธุ์ทางชนิดใดชนิดหนึ่งก็ตามก็ย่อมประสบความยุ่งยากลำบากเท่าๆกัน

แต่สำหรับสุนัขสายพันธุ์แท้ที่มีคุณภาพสูงจะต้องดูแลรักษาเอาใจใส่มากกว่าสุนัขสายพันธุ์ผสมหรือธรรมดาโดยทั่วไปอย่าง

แน่นอนดังนั้น ความเข้าใจที่ว่า การเลี้ยงสุนัขโดยปล่อยไปตามเรื่องตามราวของมันจะทำให้สุนัขชินกับอากาศจะไม่มีการ

เจ็บป่วยเลยจึงเป็นการเข้าใจผิดอย่างมาก สุนัขพันธ์ุแท้นั้นถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศ เมื่อนำมาเลี้ยงในประเทศไทยย่อม

จะผิดอากาศทำให้การเลี้ยงต้องระวังรักษาอย่างดีเป็นพิเศษ เพราะการผิดอากาศและอาหารที่ใช้เลี้ยงทำให้สุนัขเจ็บป่วยได้ง่าย

ฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังการเลี้ยงดูเป็นพิเศษไม่เหมือนสุนัขธรรมดาที่เลี้ยงกันอย่างง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนัก

............แต่สำหรับสุนัขสายพันธุ์ฟิล่าบราซิลเลียโร่โชคดีกว่าสายพันธุ์อื่นเพราะเป็นสุนัขจากประเทศบราซิลซึ่งเป็นประเทศ

ที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นเหมือนๆกับเมืองไทยมากที่สุดและเป็นสุนัขขนสั้นการเลี้ยงดูและการดูแลรักษาจึงง่ายไม่ลำบาก

เหมือนสายพันธุ์อื่นถ้าหากผู้ใดเคยเลี้ยงหมาไทยหลังอานมาแล้วไม่อยากเลยสำหรับสายพันธุ์นี้การดูแลเหมือนกับการเลี้ยง

หมาไทยหลังอานตลอดอาหารการกินก็กินได้ทุกอย่าง แต่ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยในเรื่องวัคซีนอย่าให้ขาด

ตามโปรแกรมด้านล้างนี้เพราะสุนัขสายพันธุ์นี้ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์แท้ ถึงแม้ว่าบางตัวไม่มีใบเพ็ดแต่ก็เป็นพันธุ์แท้เพียงแต่้ไม่ได้

จดทะเบียน กับสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขด้วยสาเหตุหลายประการด้วยกันตามที่รู้ๆกันอยู่ ส่วนใหญ่ผู้ชื่นชอบสายพันธุ์ฟิล่าก็เป็นคนที่

รักฟิล่ากันทุกคนจะไม่มีใครอุตริไปผสมข้ามสายพันธุ์เพราะจะทำให้ปัญหาตามมาอีกมากมายเหมื่อนกับสุนัขบางสายพันธุ์

ที่มีเรื่องมีราวลงหน้าหนึ่งอยู่เรื่อยๆ ซึ่งเกิดมาจากผู้เลี้ยงไม่มีความรู้ความรับผิดชอบนำไปผสมข้ามสายพันธุ์บางตัว

ได้แต่ความดุแต่ความฉลาดไม่ติดไปด้วย

โปรแกรมวัคซีนสุนัข

สำหรับในประเทศไทย

เสนอโดย

คณะอนุกรรมการพิจารณาโปรแกรมวัคซีนสุนัขสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงที่ลูกสุนัขมีระดับภูมิคุ้มกันจากแม่ลดต่ำลงจนระดับภูมิคุ้มกันเดิมในร่างกาย ไม่สามารถไปรบกวนการทำงานของ วัคซีน ภูมิคุ้มกันจากแม่จะป้องกันโรคได้เพียงประมาณ 6-8 สัปดาห์ หลังจากนั้นระดับภูมิคุ้มกันจะค่อยๆลดต่ำลง ซึ่งลูกสุนัขอาจได้รับเชื้อโรคและป่วยเป็นโครได้ แต่ถ้าฉีดวัคซีน เร็วเกินไประดับภูมิคุ้มกันที่ยังมีอยู่ในลูกสุนัขจะต้านกับเชื้อในวัคซีนและไม่เกิดภูมิคุ้มกันขึ้น เราจึงควรให้ลูก สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนเมื่ออายุประมาณ 2 เดือน

 

อายุสุนัข
ชนิดวัคซีน
หมายเหตุ
-6 สัปดาห์(1เดือนครึ่ง)

วัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัขหรือ

ลำไส้อักเสบติดต่อ

-เฉพาะในกรณีที่สัตว์แพทย์พิจารณาแล้ว

ว่าลูกสุนัขมีความเสียงสูงต่อโรคดังกล่าว

-8สัปดาห ์(2 เดือน) วัคซีนรวมไข้หัดสุนัขและลำไส้อักเสบติดต่อ

-อาจรวมกับตับอักเสบและ/หรือเลปโตสไปโรซีส

และ/หรือหวัดและหลอดลมอักเสบติดต่อ

-10สัปดาห์(2 เดือน ครึ่ง) วัคซีนรวมไข้หัดสุนัขและลำไส้อักเสบติดต่อ

-สำหรับสุนัขที่มีควาดเ่สียงสูงอาจพิจารณาทำวัคซีน

ก่อน 12สัปดาหและทำวัคซีนซ้ำเมื่อลูกสุนัข

อายุได้12 สัปดาห์

-12 สัปดาห์(3 เดือน ) วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า  
-16 สัปดาห์ (4 เดือน ) วัคซีนป้องกันลำไส้อักเสบติดต่อ  
-6 เดือน วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า หลักจากนั้นฉีดกระตุ้นทุกโรคทุกปี

การฉีดวัคซีนช่วยสุนัขของท่านอย่างไรบ้าง

.......................สุนัขเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้ของมนุษย์ความอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติอาจจะทำให้สุนัขมีโอกาส.

ติดโรคจากสุนัขหรือสัตว์อื่นๆได้

-................การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ดีที่สุดและประหยัดที่สุดในการป้องกันโรคการป้องกันนี้จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าลูกสุนัขของ

..ท่านมีสุภาพชีวิตดีที่สุด และการป้องกันยังมีราคาถูกกว่าการรักษาอีกด้วย

....................การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่สัตว์แพทย์แนะนำ ใช้ป้องกันโรคสำหรับสุนัขวัคซีนเองจะมีเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่

เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคอยู่ แต่เป็นเชื้อที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถทำให้เกิดโรคได้ เมื่อสุนัขได้รับการฉีดวัคซีน

..ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายสุนัขจะผลิตสารพิเศษที่เรียกว่า ภูมิคุ้มกันหรือแอนตี้บอดี้ ซึ่งทำหน้าที่ี่ต่อสู้เชื้อไวรัสหรือ

..แบคทีเรีียที่ก่อโรคถ้าสุนัขของท่านได้รับเชื้อโรคนั้นๆ อีกภายหลัง ภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะช่วยทำลายเชื้อที่ก่อโรคให้กับสุนัข

......................ภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากวัคซีนจะคอยๆลดลง นั่นคือเหตุผลที่จำเป็นสำหรับนำสุนัขกลับมาฉีดวัคซีนซ้ำและ

...ตรวจร่างกายไปพร้อมๆกัน

 

. บรษัท เบสต์เพ็ทฟ ูดส์ จำกัด จัดจำหน่ายทั่วประเทศ...

" อาคารกมลสุโกศล ชั้น 13 เลขที่ 317 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร.(ุ66)2-631-1303-5 Fax.(66)2-234-8058